RODO

Rodo

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (format PDF)