RODO

Rodo

Od 25 maja 2018 roku obowi膮zuje Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przep艂ywu (tzw. RODO).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy

Sebastian K臋pka
e-mail: iod.ursus@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespo艂u Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powo艂ania i funkcjonowania Inspektora:

  • 37 – 39 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dziennik Urz臋dowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  • 8 鈥 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.
    poz. 1781).
  • Zarz膮dzenie nr 1/2021 Dyrektora Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy
    z dnia 4 stycznia 2021 r w sprawie odwo艂ania dotychczasowego i wyznaczenia nowego
    Inspektora Ochrony Danych Osobowych.