Zakres dzia艂alno艣ci

Dzielnicowe Biuro Finans贸w O艣wiaty – Ursus m. st. Warszawy jest jednostk膮 bud偶etow膮 miasta sto艂ecznego Warszawy, utworzon膮 do obs艂ugi finansowo-ksi臋gowej i administracyjnej szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na obszarze Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Do zada艅 Biura nale偶y m.in.

  • opracowywanie na wniosek dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych projekt贸w plan贸w finansowych oraz ich zmian,
  • prowadzenie rachunkowo艣ci zgodnie z przyj臋tymi zasadami rachunkowo艣ci,
  • organizowanie wyp艂at wynagrodze艅 i innych nale偶no艣ci dla pracownik贸w zatrudnionych w szko艂ach i palc贸wkach o艣wiatowych,
  • zapewnienie obs艂ugi prawnej.

Biuro realizuje zadania na podstawie zawartych porozumie艅 z dyrektorami szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych obs艂ugiwanych przez Biuro.
Biuro prowadzi dokumentacj臋 finansow膮, organizacyjn膮 i archiwaln膮 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Statut Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy Statut (format PDF)